Poznan Sport, Kulturális

és Faluszépítő Egyesület

Pázmándfalu

 

 

Egyesületünk a Pannon-Sokoró dombvidék lábánál elterülő kistelepülésen végzi munkáját. Településünket és egyben egyesületünket is megérinti Pannonhalma közelsége. Az ezer éves település – már város – szellemisége és kultúrája meghatározó momentumokkal gazdagítja mindennapjainkat.

 

Egyesületünk 2001 nyarán alakult azzal a nemes céllal, hogy a helyi kultúra értékeit ápolja és kicsiny községünk kulturális vérkeringését felélénkítse. Lehetőséget kívántunk teremteni minden itt lakó számára, hogy azokat a régi értékeket, amiket fontosnak érez – úgy ítéli meg érdemes – átmenthesse a 21. századba.

A kultúra mellett a sport az a terület, hol tevékenységünket kifejtjük. Mert, ahogy idézhetjük „Épp testben, ép lélek”. S a fiataloknak úgy közvetíteni a falu értékeit, hogy közben fiatalos lendületüket is megőrizhessék. Az együtt mozgás öröme mellett elsajátíthassák az egymás mellett élni tudás képességét. Ezért elindítottuk a helyi majorette és sporttwirling csoportokat.

 

Hogyan is igyekszünk ezeket a nemes célokat megvalósítani?

 

A kultúra területén azon vagyunk, hogy a falu egész lakosságát mozgósítsuk. Évenként több nagy rendezvényt is szervezünk, melyeknek előkészületei az év nagy részét kitöltik.

Ezek közül a legismertebb a Pázmándfalui Virágkarnevál, hol a debreceni karneválhoz hasonlóan virágalkotásokat vonultatunk fel. Az első karnevált 2000-ben rendeztük meg, azóta egyre több helyi lakos vesz részt benne, a látogatók száma évről-évre nagyobb. Szeretnénk nagyobb szintre fejleszteni és az alkotók között versenyt meghirdetni. Időként önként jelentkezőket öltöztetünk be színpompás virágalkotásokba. A karnevál másik tulajdonsága, hogy környezetbarát, mert az elkészült alkotásokat lovas kocsikkal vonultatjuk fel.

 

A majorette csoport 2000. év nyarán alakult és az kep 1.jpgegyesület megalakulása óta, annak részeként működik tovább. Községünk fiataljai minden korosztályban képviseltetik magukat a csoportokban, mivel a legfiatalabb majorette 4 éves, míg a legidősebb 23 éves. A foglalkozásokat négy csoport-ban végzik a gyermekek.

Nagyon sok koreográfiát tanulnak meg, s különös figyelmet szentelünk a kiváló bottechnika elsajátítására. Ezért a csoport tagjait rendszeresen visszük szakmai szeminári-umokra, hol újabb és újabb technikai elemeket sajátíthatnak el.

A sporttwirling csoportban kevesebben vesznek részt, mert ennek a sportágnak a művelése komolyabb fizikai felkészülést kíván. Mert itt ötvöződnek a bottechnika és a talajtorna elemei, amelyeket együtt végrehajtani időnként jelentősebb kihívást jelent.

 

A csoportokkal rendszeresen részt veszünk területi és megyei versenyeken, hol nagyon szép eredményeket értünk el mind egyéni mind csoportos kategóriákban. A területi és megyei versenyek mellett részt veszünk az évenként megrendezésre kerülő Országos Bajnokságon is.

 

A működési feltételek előteremtése érdekében igyekszik egyesületünk vezetése minden lehetőséget megragadni. Az aktuális pályázatokon rendszeresen részt veszünk több-kevesebb sikerrel. Ezek mellett szeretnénk egyes cégekkel, vállalkozásokkal hosszabb távra partneri együttműködést kialakítani, akikkel kölcsönösen tudjuk értékelni a másik fél munkáját.

 

kep 14.jpg

Egyesületünk tevékenysége to-vább bővült 2011-ben, azóta a községünk szépítését, megújítását is célul tűztük ki. Egyesületünkhöz új tagok csatlakoztak, akik aktívan részt vesznek ebben a tevékenységben. Ezért egyesületünk nevét is megváltoztattuk, hogy ezt kifejezze.

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét, mellyel rövid bemutatkozásunkat elolvasta.

 

 

Egyesületünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Sporttwirling, Majorette és Fúvószenekari Szövetség aktív tagja.

honlap: www.gyms-majorette.hu